Phòng Tổ chức -Cán bộ

Chức năng - Nhiệm vụ

* Chức năng: Tham mưu và giúp lãnh đạo trường xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức của nhà trường; quản lý cán bộ, giảng viên và nhân viên.                                                                                       

* Nhiệm vụ: 

- Tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng, ban hành các quy chế, quy định và các loại văn bản khác về công tác tổ chức cán bộ phục vụ cho các mặt hoạt động của nhà trường.

- Đề xuất các phương án xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức của trường; thành lập, sát nhập, chia tách hoặc giải thể các đơn vị trong trường.

- Giúp lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng viên chức hàng năm. Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi việc, chuyển ngạch, thi nâng ngạch của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Tham mưu cho lãnh đạo bố trí sử dụng đội ngũ; quy hoạch cán bộ quản lý; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Tham mưu cho lãnh đạo điều động  nhân sự của nhà trường phục vụ cho các hoạt động  dịch vụ, các dự án. 

- Thực hiện thủ tục về ký kết và thanh lý các hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng.

- Giải quyết các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, mất sức, thai sản, nghỉ ốm, nghỉ phép, đi học và các chế độ khác của cán bộ, viên chức.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, pháp luật, an ninh - quốc phòng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; phối hợp với các đơn vị trong trường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong trường quản lý định mức lao động của cán bộ phòng, ban, cơ sở phục vụ đào tạo; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

  - Tổ chức đánh giá xếp loại,  đề nghị khen thưởng và kỷ luật cán bộ, giảng viên, nhân viên theo quy định.  

  - Quản lý hồ sơ, thông tin về cán bộ, viên chức của nhà trường.

  - Thống kê, báo cáo cấp trên các mặt công tác theo yêu cầu.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

Ban lãnh đạo:   Ths. Trần Văn Phê - Phụ trách phòng

                        *ThS. Mai Thị Thu Hương - P.Trưởng phòng

Danh sách cán bộ phòng:

 TT

           HỌ VÀ TÊN

Chuyên ngành

được đào tạo

Học hàm

Học vị

 Chức danh

Chức vụ

1 Trần Văn Phê Mỹ thuật Thạc sĩ Phụ trách phòng

2

Mai Thị Thu Hương

Quản lý giáo dục

Thạc sĩ

P.trưởng phòng

 

3

Đặng Thị Thùy Linh

Tâm lý giáo dục

Thạc sĩ

Cán bộ

4 Bùi Thị Nam Trân Hóa học Thạc sĩ Cán bộ
5 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Triết học Thạc sĩ Cán bộ
Danh mục
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.