Phòng Đào tạo

Chức năng - Nhiệm vụ

* Chức năng:  Tham mưu và giúp lãnh đạo trường quản lý công tác đào tạo các lớp chính quy trong và ngoài sư phạm của nhà trường; các lớp liên thông đại học, chuẩn hóa, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ công chức của tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng, ban hành các quy định về công tác đào tạo và các loại văn bản khác phục vụ cho hoạt động đào tạo  thuộc phạm vi chức năng của phòng.

- Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu xã hội về các ngành nghề  để làm cơ sở xây dựng kế hoạch mở ngành đào tạo, tuyển sinh.

- Tổ chức tuyển sinh hàng năm các ngành đào tạo hệ chính quy.

- Lập kế hoạch đào tạo khóa học, năm học. Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các hoạt động khác về chuyên môn. Tổ chức xét duyệt phân công chuyên môn của các khoa, bộ môn và triển khai thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu. Phối hợp với phòng Hành chính- Quản trị lên kế hoạch sử dụng các điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị dạy học ...) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn lập kế hoạch, triển khai nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kiến tập, thực tập các ngành đào tạo; kế hoạch nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên.

- Đề xuất kế hoạch hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch thỉnh giảng.

- Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý hoạt động các lớp liên thông đại học, chuẩn hóa, bồi dưỡng  giáo viên, bồi dưỡng cán bộ công chức, cán bộ quản lý giáo dục…

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế về chuyên môn của giảng viên và học sinh, sinh viên.

- Kiểm tra, đề xuất thanh toán chế độ thừa giờ, kiêm nhiệm, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng và các chế độ khác về chuyên môn của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Chính trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trong trường.

- Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên; học viên các lớp bồi dưỡng. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xét lên lớp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

- Thực hiện các thủ tục xét, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo; xác nhận, cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên, học sinh, học viên.

- Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định.

- Báo cáo các công tác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo khác do nhà trường giao.

Điện thoại: (059)3 877 365

Email: phongdaotao.c38@gmail.com

Ban lãnh đạo:  *ThS Ngô Võ Thạnh - Phó trưởng phòng

Danh sách cán bộ phòng:

TT

HỌ VÀ TÊN

Chuyên ngành được đào tạo

Học hàm

Học vị

Chức danh

Chức vụ

  1

Ngô Võ Thạnh

Hóa học Thạc sĩ Phó Trưởng phòng- Phụ trách

2

Trần Ngọc Thanh

Tiếng pháp

CN

Cán bộ

3

Lê Thái Bảo

QLGD

Thạc sĩ

Cán bộ

4

Nguyễn Thanh Hương

Tin học Thạc sĩ Cán bộ
5

Lâm Thị Bích Trân

Vật lý Thạc sĩ Cán bộ
6 Thái Thị Trà My Tin học Cử nhân

Cán bộ

7 Võ Thị Kiều Kinh Kinh tế chính trị Thạc sĩ Cán bộ
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.