Bộ môn Lý luận chính trị

Giới thiệu Bộ môn Lý luận – Chính trị

1. Bộ máy

    Biên chế -tổ chức

- Trước năm 2000 Bộ môn Lý luận chính trị có tên là tổ Chính trị, là một tổ chuyên môn thuộc Tổ bộ môn chung ( gồm 3 môn : Tâm lý, Chính trị, Thể dục) – Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai.

-  Năm 2001 Tổ Chính trị tách ra thành một tổ độc lập, trực thuộc ban giám hiệu và có tên là Tổ Lý luận Mác- Lênin & TTHCM.

-  Năm 2010 Tổ Lý luận Mác - Lênin & TTHCM đổi tên là Tổ Lý luận chính trị. Một năm sau đổi tên thành  Bộ môn Lý luận chính trị.

- Bộ môn có 2 phó trưởng ( một phó trưởng phụ trách) và 2 trợ lý  đều là giáo viên kiêm nhiệm. Tổng số cán bộ giáo viên của tổ có 9 giảng viên, trong đó:

            + Có  7 nữ, 02 nam .  

            + Đảng viên : 02; Đoàn viên công đoàn : 9 ; Đoàn viên thanh niên: 01

            + Trình độ chuyên môn : có  7 thạc sỹ (2 THS_GVC)  và 2 cử nhân đại học ( 01 thạc sĩ  đang nghiên cứu sinh).

- Các đảng viên của Bộ môn sinh hoạt trong chi bộ 2 (ghép 3 đơn vị : Khoa cán bộ quản lý, Bộ môn Tâm lý – Giáo dục và Bộ môn Lý luận chính trị ).

- Chi đoàn giáo viên ghép 2 đơn vị : ( Tâm lý – Giáo dục và Bộ môn Lý luận chính trị); Công đoàn đơn vị Bộ môn được biên chế thành một Tổ độc lập.

2. Thành tích

3. Chức năng

   Chức năng của Bộ môn là trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho sinh viên; kết hợp với khoa Khoa học xã hội đào tạo Giáo viên Giáo dục công dân THCS ( chuyên ngành 2).

4. Nhiệm vụ

- Tiếp thu, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương kế hoạch của nhà trường đến từng thành viên trong đơn vị.

- Quản lý việc thực hiện chương trình của tất cả giảng viên giảng dạy tại đơn vị.

- Giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên toàn trường và các môn thuộc chuyên ngành đào tạo giáo viên Giáo dục công dân THCS. Ngoài ra Bộ môn còn giảng dạy nhiều môn Đại cương riêng của các ngành đào tạo khác nhau như: Lôgic học, Mỹ học, Xã hội học, Pháp luật.

- Quản lý thực hiện chấm và lên điểm điều kiện học phần, kết thúc học phần tất cả các môn học trên.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện nhiệm vụ được giao

            Ban lãnh đạo:    

                             
                              *ThS.Phạm Thị Thanh Hà - P.Trưởng Bộ môn- Phụ trách Bộ môn                
          Địa chỉ văn phòng:   Khu nhà làm việc  các khoa Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai      
 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 
 
 
TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO

HỌC HÀM 

HỌC VỊ

CHỨC DANH

CHỨC VỤ

1 Phạm Thị Thanh Hà        Triết học Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn
2 Hoàng Ngọc Phong Triết học Cử nhân GV
 
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.