Thông báo

Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

29/03/2023 9:45:00 SA - Lượt xem: 67

.

                                                                                  KẾ HOẠCH
             Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
                        trong tình hình mới” năm 2023 
của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai


 Thực hiện Kế hoạch số 588/KH-BCĐ ngày 07/3/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tỉnh Gia Lai về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023, Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT ngày 13/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023 của ngành Giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ viên chức, người lao động; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà.
2.  Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể  trong quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
II. NỘI DUNG
Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản:
1. Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới;
2. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới;
3. Nghị quyết số 88/2019/QH ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
4. Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam;
5. Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam;
6. Nghị định số 34/2014/NĐ ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam;
7. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trong toàn trường
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, viên chức nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
- Triển khai lồng ghép, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục vào trong quá trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho người học về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và điều kiện công tác của nhà trường.
2. Phòng Hành chính quản trị
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, làm đầu mối trong công tác sơ kết, tổng kết các hoạt động của nhà trường.
- Đăng tải các tài liệu tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, zalo, facebook của trường
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai./.
 
CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 14 | Thống kê: 912094
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.