Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”

14/07/2020 8:13:14 CH - Lượt xem: 111

.

Thực hiện Kế hoạch số 228-KH/BTGTU, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc  Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” (viết tắt là Cuộc thi) nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, viên chức, đảng viên và nhân viên trong trường về 75 năm lịch sử Đàng bộ tinh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2020). Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng; góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

2. Công tác chuẩn bị cần chu đáo; tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo mục đích, ý nghĩa, có sức thuyết phục; tránh phô trương, hình thức, gây lãng phi. Các chi bộ, khoa, tổ chức đoàn thể trong trường tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi; động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, đảng viên và nhân viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung

Tìm hiểu về truyền thống 75 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 - 2020), về Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ Đại hội Đảng, nội dung văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

* Tài liệu tham khảo:

  • Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ Đại hội.
  • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1945 - 2005, Nxb. CTQG. HN. 2009 (tài liệu trên trang web: http://thongtintuyengiaogialai.vn).

- Tìm hiểu 60 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 - 2005), xuất bản năm 2005.

  • Văn kiện Đảng toàn tập (từ tập 1 đến tập 69).
  • Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng qua các kỳ đại hội.

2. Đối tượng tham gia cuộc thi

  • Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.
  • Riêng đối với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không được tham gia dự thi.

3. Hình thức và thời gian thi

3.1. Hình thức tổ chức Cuộc thi: Thi trắc nghiệm.

Tổ chức trong 8 kỳ; định kỳ 02 tuần/kỳ (phát động Cuộc thi vào ngày 08 tháng 6 năm 2020 kết thúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2020).

  • Thông tin về câu hỏi thi, đáp án và kết quả của các kỳ thi được đăng trên Báo Gia Lai; Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn; trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://thongtintuyengiaogialai.vn; các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị và trên làn sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.

- Người tham gia dự thi theo các hình thức sau đây:

+ Lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi thi trực tiếp trên trang tin điện từ Tuyên giáo Gia Lai: http://thongtintuyengiaogialai.vn.

+ Lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi bài thi qua hộp thư điện tử: thitracnghiemtggl@gmail.com.

+ Trả lời trực tiếp bằng phiếu tham gia dự thi, gửi theo đường bưu điện đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (địa chi: 02 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

3.2. Về quy chế và thể lệ Cuộc thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm ban hành quy chế và thể lệ Cuộc thi đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

3.3. Tổ chức phát động và tổng kết, trao giải Cuộc thi

- Phát động Cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, tổ chức phát động Cuộc thi bằng văn bản và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Tổng kết, trao giải Cuộc thi: dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2020.

III. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Cuộc thi: Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tham mưu, lập dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

2. Khen thưởng:

2.1. Thi trắc nghiệm:

Thi trắc nghiệm 8 kỳ, hai tuần một kỳ. Mỗi kỳ, có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:

- 01 giải Nhất:                                              2.000.000 đồng.              .

- 02 giải Nhì, mỗi giải:                                  1.500.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải:                                   1.000.000 đồng.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:                     500.000 đồng.

2.2. Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ trao 03 giải cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải 5.000.000 đồng.

2.3. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo mời và trao thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải trong các kỳ thi tại lễ tổng kết Cuộc thi, dự kiến vào đầu tháng 9 năm 2020 (có thông báo cụ thể sau).

IV- TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, viên chức, đảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường biết và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

2. Bí thư các chi bộ, trưởng các phòng, khoa, ban, cơ sở phục vụ đào tạo có trách nhiệm triển khai kế hoạch này, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả số lượng đảng viên, cán bộ viên chức của đơn vị tham gia cuộc thi. Bí thư đoàn trường có trách nhiệm triển khai kế hoạch này, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả số lượng học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi. Kết quả tham gia cuộc thi (số lượng tham gia, kết quả đạt được) của các kỳ gửi về văn phòng đảng ủy Đảng bộ trường CĐSP Gia Lai vào ngày 28/9/2020.

 

 

Nơi nhận:

                                      T/M ĐẢNG ỦY

                                           BÍ THƯ

     - BCH và các Chi bộ trực thuộc;

     - Lưu VPĐU.

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
nguyendinhbinhgialai@gmail.com
Hotline: 0593877048
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 0593877048
Lượt truy cập
Online: 652 | Thống kê: 113498
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.