Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020

08/08/2019 2:22:59 CH - Lượt xem: 342

.

DOWNLOAD QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI

 

    Căn cứ Quyết định số 97/HĐBT ngày 27/3/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc công nhận trường Cao đẳng Sư phạm các tỉnh Hoàng Liên Sơn, Cửu Long, Gia Lai – Kon Tum; 

    Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ văn bản hợp nhất 17/VBNH-BGDĐT, ngày 15/5/2014 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

            Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai;

            Căn cứ tình hình thực tế, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của nhà trường;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (có Khung kế hoạch thời gian kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu có sự điều chỉnh tiến độ thực hiện Kế hoạch này thì phải có văn bản điều chỉnh.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Bộ môn trực thuộc, các đơn vị và tổ chức liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Phòng, Khoa, Ban, Bộ môn trực thuộc;

- Tổ Thư viện, QTM, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV;

- BBT website;

- Lưu: ĐT, VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã Ký)

TS. Trịnh Đào Chiến

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thanhcdglai01@yahoo.com.vn
Hotline: 02693877365
nguyendinhbinhgialai@gmail.com
Hotline: 02693877048
Lượt truy cập
Online: 99 | Thống kê: 1118793
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.