Thông báo

THÔNG BÁO Số : 23 /TB – KT& QLCLGD

17/01/2014 10:26:22 SA

Về việc tiếp tục tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi các học phần đào tạo đơn ngành HK I &II năm thứ nhất trong năm 2014

Download thông báo

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban, Tổ trực thuộc

 

- Căn cứ kế hoạch năm học 2013 - 2014 của trường cao đẳng Sư phạm Gia Lai;

- Căn cứ kế hoạch số 159/ KT&QLCL ngày 03 tháng 4 năm 2013;

Hiệu trưởng thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch số 159/ KT& QLCL ngày 03 tháng 4 năm 2013. Đồng thời yêu cầu các Khoa - Tổ trực thuộc tiếp tục tổ chức đăng ký và tiến hành xây dựng ngân hàng đề thi các học phần HK I&II - năm thứ nhất trong năm 2014 như sau:

  1. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỐ 159
    1.  Điều chỉnh số lượng thành viên trong một Hội đồng nghiệm thu đề thi cấp trường trong mục 1.2.3 (trang 3- dòng 12 trên xuống) như sau:

Số lượng thành viên điều chỉnh từ 7 xuống 5 thành viên/1 HĐNT. Trong đó gồm: 01 chủ tịch HĐ, 01 thư ký, 01 đại diện giảng viên biên soạn đề thi và 02 thành viên phản biện.

  1.  Điều chỉnh về số lượng câu hỏi và thang điểm đối với đề thi TNKQ trong mục 1.4.2 (trang 6, mục d- dòng 12 trên xuống) như sau:

- Số câu hỏi trong 1 đề thi TNKQ:

+ Học phần từ 1 – 2 ĐVHT: 40 câu

+ Học phần từ 3 - 5 ĐVHT: 50 câu

- Thang điểm đánh giá:

+ Học phần từ 1 – 2 ĐVHT: 0.25 điểm/câu

+ Học phần từ 3 – 5 ĐVHT: 0.20 điểm/câu

***Lưu ý: Tuỳ thuộc vào đặc thù môn học, tổ chuyên môn có thể đề xuất (bằng văn bản) để thay đổi quy cách đối với đề thi TNKQ nói riêng và với các hình thức đề thi khác nói chung.

  1. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI NĂM 2014

Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn chỉ đạo các tổ bộ môn thuộc khoa/giảng viên căn cứ kế hoạch số 159 và thông báo này để đăng ký xây dựng NHĐT đối với các học phần HK I&II năm thứ nhất trong năm 2014 về Phòng KT& QLCLGD để trình Ban chỉ đạo duyệt. Mỗi tổ đăng ký ít nhất từ 3 – 4 học phần, ưu tiên cho việc thực hiện tiếp tục những học phần đã đăng ký trong năm 2013. Với những học phần có sự liên thông chương trình giữa các ngành đào tạo (liên thông ngang), Trưởng khoa chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chương trình, quản lý nội dung đào tạo và chủ động phối hợp với khoa quản lý ngành đào tạo để đăng ký xây dựng NHĐT theo quy định.

Thời gian đăng ký các học phần xây dựng NHĐT trong năm 2014 về Phòng KT& QLCL chậm nhất đến ngày 20 tháng 01 năm 2014.

Các khoa/bộ môn cập nhật các mẫu xây dựng NHĐT tại website: http://cdspgialai.edu.vn/phong-ban/chuyen-muc/160. Các file điện tử định dạng *.doc, *.docx, *.pdf gửi về Phòng Khảo thí & QLCLGD xin gửi qua địa chỉ mail: thuedu2008@gmail.com

Tiến độ xây dựng NHĐT trong năm 2014 như sau:

+ Cuối tháng 1 năm 2014, kết thúc việc phê duyệt số học phần đăng ký xây dựng NHĐT.

+ Cuối tháng 3 năm 2014, các khoa/bộ môn bàn giao ma trận đề thi đã nghiệm thu cấp khoa về Phòng KT&QLCLGD.

+ Cuối tháng 11 năm 2014, các khoa/bộ môn bàn giao các bộ đề thi đã được nghiệm thu cấp trường về Phòng KT&QLCLGD.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các Phòng-Khoa-Ban-Tổ trực thuộc và giảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng, Khoa, Ban, Tổ trực thuộc;

- Lưu KT&QLCLGD,VT. 

                                                              

 

 

TS. TRỊNH ĐÀO CHIẾN

 

CÁC TIN KHÁC
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.