Tra cứu - VĂN BẢN

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
Số: 32-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Download
Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 - 2016” Download
Nghị định số 28/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến Download
Luật số 14/2012/QH13 về phổ biến giáo dục, pháp luật Download
Bộ luật Lao động năm 2012 Luật số: 10/2012/QH13 Download
Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Download
Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Download
Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên Download
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học Download
Số 221/SGDĐT-TCCB, ngày 07 tháng 8 năm 2015 Bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2015-2016 Download
Số: 29-NQ/TW NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Download
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo... Download
Số: 180 /CV-CĐSP V/v Điều chỉnh chương trình, chuẩn đầu ra; biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình các ngành đào tạo Download
Số: 144 /TB-CĐSP THÔNG BÁO (Về việc tổ chức thi tốt nghiệp năm 2015) Download
ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp Trường CĐSP Gia Lai Download
Số 05/SGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 01 năm 2015 Thực hiện Chỉ thị số 6036 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục Download
Số 05/SGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 01 năm 2015 Thực hiện Chỉ thị số 6036 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục Download
Mẫu ngân hàng đề thi mới 2014 . Download
5041/BGDĐT-CNTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015 Download
CÔNG KHAI THÔNG TIN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – NĂM 2014 Download
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 29 | Thống kê: 784790
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.