Đào tạo

Số: 112 /QĐ-CĐSP

07/04/2015 8:03:11 SA - Lượt xem: 1135

Quy định định mức giờ chuẩn và cách tính giờ chuẩn đối với cán bộ, giảng viên

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định định mức giờ chuẩn và cách tính giờ chuẩn đối với cán bộ, giảng viên”.

Điều 2. Bản Quy định này được áp dụng từ ngày 31 tháng 3 năm 2015 và thay thế cho bản “Quy định định mức giờ chuẩn và cách tính giờ chuẩn đối với cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai” ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-CĐSP ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

   - Như Điều 3 (để thực hiện);

   - Lưu VT, ĐT.

(Đã ký)

 

 

 

TS. Trịnh Đào Chiến

DOWNLOAD CÔNG VĂN 

DOWNLOAD Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 93 | Thống kê: 101329
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.