Nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO

03/10/2014 10:34:06 SA - Lượt xem: 811

V/v đăng ký các hoạt động NCKH của giảng viên năm học 2014-2015

SỞ GD&ĐT GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 426/TB-CĐSP

                     Gia Lai, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký các hoạt động NCKH của giảng viên năm học 2014-2015

          

                             Kính gửi: Các đơn vị trong trường.

Để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên trong toàn trường đúng tiến độ và hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 35 năm thành lập trường, nhà trường thông báo cho các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung:

1. Tổ chức đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học:

            Thực hiện theo Hướng dẫn số 506/HD-CĐSP-NCKH ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (gọi tắt là HD 506).       

- Trưởng các đơn vị tổ chức cho các tổ chuyên môn và giảng viên thuộc đơn vị mình tiến hành đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học theo quy định ở tiểu mục 2.1 của HD 506.

            - Các đơn vị tổng hợp kết quả đăng ký và gửi về phòng Đào tạo trong tuần 11 (từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014). Những đơn vị gửi kết quả tổng hợp sau thời hạn trên được xem như không tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học 2014-2015.

            - Thời hạn được phép điều chỉnh tên đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký: chậm nhất đến ngày 10/01/2015.

2. Tổ chức hội thảo khoa học chào mừng 35 năm thành lập trường:

2.1. Qui trình tổ chức:

            - Các đơn vị tham gia Tổ chức hội thảo khoa học chào mừng 35 năm thành lập trường gửi chương trình, kế hoạch tổ chức (theo quy định ở tiểu mục 2.1 của HD 506) về phòng Đào tạo trình hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

            - Bài tham gia hội thảo được nghiệm thu tại hội đồng khoa học cấp khoa, cấp trường. Những bài đạt yêu cầu trở lên được duyệt in trong Kỉ yếu hội thảo trước khi tổ chức hội thảo khoa học.

            - Thời gian thực hiện:

            + Gửi kế hoạch về phòng Đào tạo chậm nhất ngày 13/10/2014.

                     + Nghiệm thu cấp khoa: từ ngày 5 đến ngày 10/11/2014.

                     + Nghiệm thu cấp trường: từ ngày 10 đến ngày 15/11/2014.

                     + Tổ chức hội thảo: từ ngày 15 đến ngày 20/11/2014.

                     2.2. Đánh giá sản phẩm:

            - Bài tham gia hội thảo được đánh giá xếp loại tốt (A), khá (B), trung bình (C) và không đạt tùy thuộc chất lượng bài viết.

            - Tác giả có bài đạt yêu cầu trở lên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015.

           Nhà trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung đã được đề cập trong thông báo này./.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    - Như kính gửi;

    - Lưu: VT, ĐT.

 

(Đã ký)

 

ThS. Chử Lương Đào

Download thông báo

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 50 | Thống kê: 822685
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.