Thông báo

HƯỚNG DẪN Về việc thực hiện Tổng kết, xét Thi đua - Khen thưởng

01/06/2019 5:26:03 CH - Lượt xem: 220

năm 2018 -2019

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN  Về việc thực hiện Tổng kết, xét Thi đua -  Khen thưởng  năm 2018 -2019

Kính gửi : Các đơn vị phòng, khoa, ban, tổ bộ môn , cơ sở phục vụ đào tạo

 

 Để thực hiện Tổng kết và xét Thi đua – Khen thưởng năm học 2018 – 2019 ở các đơn vị, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

A. TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019

            I. Thời gian:

Các đơn vị tổ chức Tổng kết năm học 2018 – 2019 trong tuần 43 (từ ngày 03 tháng 6 đến ngày 07 tháng 6 năm 2019).

            II. Nội dung báo cáo Tổng kết ở các đơn vị thống nhất thực hiện theo mẫu sau:

1. Tình hình, đặc điểm đơn vị:

1.1. Thuận lợi

1.2. Khó khăn

2. Kết quả thực hiện: (báo cáo cụ thể từng lĩnh vực công tác phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị: những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân và hướng khắc phục).

2.1. Công tác chính trị, tư tưởng.

2.2. Công tác tổ chức cán bộ.

+ Công tác tổ chức: cơ cấu tổ chức của đơn vị, tổ bộ môn; thừa, thiếu, phù hợp hoặc chưa phù hợp; đề xuất hướng giải quyết; đánh giá công tác quản lý của lãnh đạo đơn vị.

+ Công tác cán bộ: số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ; sử dụng và quản lí cán bộ; phát triển đội ngũ (số lượng cán bộ đi nghiên cứu sinh, cao học; học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ thuộc diện quy hoạch...); đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ kế cận …

2.3. Công tác đào tạo.

+ Các hệ, ngành đào tạo của đơn vị (đối với các khoa đào tạo: nêu rõ những thuận lợi và khó khăn; đề xuất hướng mở ngành đào tạo cho năm học tới).

+ Biên soạn giáo trình, bài giảng, đề cương môn học...

+ Mời giảng viên thỉnh giảng (số lượng, chất lượng: nêu những thuận lợi và khó khăn).

+ Thực hiện các quy chế đào tạo: lên lớp, chấm bài, coi thi, nộp điểm; công tác Chủ nhiệm lớp…

2.4. Công tác hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và của HSSV (nếu có).

+ Số lượng đề tài

+ Tiến độ thực hiện

+ Kết quả xếp loại

+ Ứng dụng vào thực tiễn.

2.5. Công tác sinh viên (đối với các khoa đào tạo).

2.6. Công tác tài chính, cơ sở vật chất:

+ Thực hiện các quy định về tài chính (mua sắm trang thiết bị, thanh lý, nộp chứng từ thanh quyết toán…).

+ Mua sắm, sử dụng và bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất… 

+ Hướng đề xuất.

2.7. Hợp tác quốc tế.  

2.8. Công tác đoàn thể và các công tác khác.

Các đơn vị tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị năm học 2018 – 2019 (căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của đơn vị) trên các mặt công tác nêu trên.

B. CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG.

I. Thời gian:

Xét thi đua – khen thưởng năm học 2018 – 2019 ở  đơn vị: thực hiện trong tuần 43 (từ ngày 03 tháng 6 đến ngày 07 tháng 6 năm 2019).

  • Xét thi đua cấp trường: dự kiến trong tuần 44.

II. Hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Thi đua -  Khen thưởng: các đơn vị tải về tại trang Web nhà trường (Lưu ý: các báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân phải thực hiện đúng mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng).

1. Quy định hồ sơ của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến:

  • 01 bản báo cáo thành tích của cá nhân (thực hiện theo mẫu. Các đơn vị, cá nhân tải về từ trang Web Nhà trường ).

2. Quy định hồ sơ của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp:

  • 01 biên bản họp xép thi đua của đơn vị (bản pho to).
  • 01 bản báo cáo thành tích của cá nhân (thực hiện theo mẫu số 02. Các đơn vị, cá nhân tải về từ trang Web Nhà trường ).
  • 02 phiếu đánh giá giờ dạy đạt loại tốt (đối với giảng viên ở các khoa đào tạo).
  • 01 phiếu đánh giá hồ sơ chuyên môn đạt loại tốt (đối với giảng viên ở các khoa đào tạo).

* Lưu ý: Tỷ lệ đề nghị xét công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 15% / tổng số cá nhân Lao động tiên tiến của đơn vị.

3. Quy định hồ sơ của tập thể nghị đề nghị Sở GD-ĐT công nhận danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến hoặc tặng Giấy khen:

  • 01 tờ trình của đơn vị.
  • 01 biên bản họp xép thi đua của đơn vị.
  • 01 báo cáo thành tích của đơn vị (thực hiện theo mẫu số 01. Các đơn vị, cá nhân tải về từ trang Web Nhà trường ).
  • Việc xét, đề nghị tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thường xuyên trong năm học 2018-2019 cần bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND, ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và công văn số 823/SGDĐT- VP ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai V/v lưu ý một số nội dung trong công tác xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019).

C. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có).

* Ghi chú:

- Các đơn vị nộp báo cáo Tổng kết, hồ sơ Thi đua - Khen thưởng năm học 2018 – 2019, danh sách đề nghị xét Thi đua, khen thưởng (các đơn vị tải về từ trang Web Nhà trường) về phòng Hành chính - Quản trị hạn cuối vào chiều thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo báo này. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với phòng Hành chính – Quản trị.

 

Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Lưu VP.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thanhcdglai01@yahoo.com.vn
Hotline: 02693877365
nguyendinhbinhgialai@gmail.com
Hotline: 02693877048
Lượt truy cập
Online: 41 | Thống kê: 1021633
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.