Đào tạo

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN

21/12/2015 4:36:25 CH - Lượt xem: 1127

Không đủ điều kiện dự thi môn GDQP-AN Trường CĐSP Gia Lai năm học 2015 -2016 (Học phần I Từ ngày 07/12/2015 – 11/12/2015)

TT

Họ

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Lp

Tên lớp

Đăng ký HP

HP bị cấm thi

Ghi chú

01

Hoàng Thị

Dung

2/2/1997

Gia Lai

CCTH152

TIỂU HỌC B K36

1

1

Vắng 06 buổi học

02

Vũ Văn

Lâm

8/1/1987

Nam Định

CCTH152

TIỂU HỌC B K36

1

1

Vắng 06 buổi học

03

Trần Thị

Minh

21/09/1995

Hà Tĩnh

CCTH152

TIỂU HỌC B K36

1

1

Vắng 06 buổi học

04

Mai Thị Anh

Nghi

7/1/1997

Gia Lai

CCTH152

TIỂU HỌC B K36

1

1

Vắng 06 buổi học

05

Nguyễn Hàn

Quyên

9/1/1996

Gia Lai

CCTH152

TIỂU HỌC B K36

1

1

Vắng 04 buổi học

06

Mai Thị

Tâm

26/05/1998

Gia Lai

CCTH152

TIỂU HỌC B K36

1

1

Vắng 05 buổi học

07

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

6/10/1995

Gia Lai

CCTH152

TIỂU HỌC B K36

1

1

Vắng 05 buổi học

08

Hồ Thị Thanh Thanh

Huyền

7/6/1995

Gia Lai

CCTH151

TIỂU HỌC A K36

1

1

Vắng 06 buổi học

09

Nay H'

Sinh

14/06/1997

Gia Lai

CCTH151

TIỂU HỌC A K36

1

1

Vắng 04 buổi học

10

 

Mui

31/12/1996

Gia Lai

CCMN151

CĐ MẦM NON A

1

1

Vắng 05 buổi học

11

Lưu Thị Sa

Na

9/14/1997

Nghệ An

CCMN151

CĐ MẦM NON A

1

1

Vắng 04 buổi học

12

Mai Hồ

Nhi

11/5/1997

Gia Lai

CCMN151

CĐ MẦM NON A

1

1

Vắng 05 buổi học

13

Vũ Phương

Thảo

19/10/1997

Gia Lai

CCMN151

CĐ MẦM NON A

1

1

Vắng 07 buổi học

14

Nguyễn Thị Hồng

Trang

1/1/1997

Gia Lai

CCMN151

CĐ MẦM NON A

1

1

Vắng 07 buổi học

15

Lưu Thị

30/09/1996

Thanh Hóa

CCMN152

CĐ MẦM NON B

1

1

Vắng 07 buổi học

16

Nguyễn Thị Châu

Nhung

21/03/1997

Gia Lai

CCMN152

CĐ MẦM NON B

1

1

Vắng 07 buổi học

17

Lục Thị Ngọc

Trúc

10/6/1997

Gia Lai

CCMN152

CĐ MẦM NON B

1

1

Vắng 07 buổi học

18

Trần Thị Mỹ

Duyên

28/05/1996

Gia Lai

CCTO15

SƯ PHẠM TOÁN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

19

Phạm Thị Ngọc

Hoa

11/11/1994

Gia Lai

CCTO15

SƯ PHẠM TOÁN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

20

Nguyễn Thị

An

10/8/1997

Gia Lai

CCSH15

SƯ PHẠM SINH HỌC K36

1

1

Vắng 05 buổi học

21

Trần Việt

Dương

1/1/1997

Bình Định

CCSH15

SƯ PHẠM SINH HỌC K36

1

1

Vắng 05 buổi học

22

Ngô Thị Hoài

Thu

11/3/1997

Gia Lai

CCSH15

SƯ PHẠM SINH HỌC K36

1

1

Vắng 03 buổi học

23

Nguyễn Thị Thùy

Trang

1/10/1997

Gia Lai

CCSH15

SƯ PHẠM SINH HỌC K36

1

1

Vắng 03 buổi học

24

Nay H'

Brui

10/10/1995

Gia Lai

CCSH15

SƯ PHẠM SINH HỌC K36

1

1

Vắng 03 buổi học

25

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

20/02/1996

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 06 buổi học

26

Phạm Thị Thu

Hiền

15/07/1997

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 07 buổi học

27

Nguyễn Đình Công

Hiếu

30/09/1996

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 04 buổi học

28

Nguyễn Thị Bích

Huyền

1/11/1997

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

29

Nay H'

Mer

20/09/1994

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 06 buổi học

30

Nguyễn Thị Thùy

Nhung

7/4/1997

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 03 buổi học

31

Bùi Thị

Phượng

15/04/1997

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 04 buổi học

32

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

1/10/1995

Đăk Lăk

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 03 buổi học

33

Đỗ Anh

Sơn

19/05/1997

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

34

Nguyễn Thành

Tâm

23/01/1997

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 03 buổi học

35

Nguyễn Thị

Trâm

15/12/1997

Gia Lai

CCVL15

SƯ PHẠM VẬT LÝ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

36

Siu H'

Mruên

16/06/1997

Gia Lai

CCHH15

SƯ PHẠM HOÁ HỌC K36

1

1

Vắng 04 buổi học

37

Bùi Thị Diễm

My

6/1/1997

Gia Lai

CCHH15

SƯ PHẠM HOÁ HỌC K36

1

1

Vắng 05 buổi học

38

Nguyễn Minh

Ngọc

11/1/1997

Gia Lai

CCHH15

SƯ PHẠM HOÁ HỌC K36

1

1

Vắng 07 buổi học

39

Ngô Văn

Bộ

3/6/1991

Hà Tĩnh

CCNV15

SƯ PHẠM NGỮ VĂN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

40

Hồ Thành

Đạt

17/08/1997

Gia Lai

CCNV15

SƯ PHẠM NGỮ VĂN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

41

Nguyễn Minh

Hiền

27/11/1997

Gia Lai

CCNV15

SƯ PHẠM NGỮ VĂN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

42

Ngô Thị Minh

Thư

18/08/1996

Gia Lai

CCNV15

SƯ PHẠM NGỮ VĂN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

43

Phạm Xuân

Xim

18/11/1996

Gia Lai

CCNV15

SƯ PHẠM NGỮ VĂN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

44

Huỳnh Thị Phi

Yến

15/03/1997

Gia Lai

CCNV15

SƯ PHẠM NGỮ VĂN K36

1

1

Vắng 08 buổi học

45

R Châm

Bi

00/00/1997

Gia Lai

CCLS15

SƯ PHẠM LỊCH SỬ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

46

Nguyễn Việt

Dũng

31/03/1997

Gia Lai

CCLS15

SƯ PHẠM LỊCH SỬ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

47

Trần Quang

Hưng

16/02/1997

Gia Lai

CCLS15

SƯ PHẠM LỊCH SỬ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

48

Nguyễn Thị

Kiều

12/10/1996

Bình Định

CCLS15

SƯ PHẠM LỊCH SỬ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

49

Lưu Thị

Lệ

15/10/1997

Gia Lai

CCLS15

SƯ PHẠM LỊCH SỬ K36

1

1

Vắng 04 buổi học

50

Ngô Thị Thùy

Linh

13/10/1997

Hà Nam

CCLS15

SƯ PHẠM LỊCH SỬ K36

1

1

Vắng 03 buổi học

51

Nguyễn Thị Thùy

Linh

11/12/1995

Gia Lai

CCLS15

SƯ PHẠM LỊCH SỬ K36

1

1

Vắng 05 buổi học

52

Trần Đăng

Đức

11/3/1997

Gia Lai

CCDL15

SƯ PHẠM ĐỊA LÝ K36

1

1

Vắng 04 buổi học

53

Kpă

Thương

5/11/1996

Gia Lai

CCDL15

SƯ PHẠM ĐỊA LÝ K36

1

1

Vắng 06 buổi học

54

Nguyễn Hoài

Thương

6/10/1996

Gia Lai

CCDL15

SƯ PHẠM ĐỊA LÝ K36

1

1

Vắng 06 buổi học

55

Nguyễn Thị Mỹ

Lệ

4/6/1997

Gia Lai

CCSA15

SƯ PHẠM TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

56

Đỗ Thị Hồng

Nhung

19/09/1997

Gia Lai

CCSA15

SƯ PHẠM TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

57

Lê Nguyễn Mỹ

Quyên

19/10/1997

Gia Lai

CCSA15

SƯ PHẠM TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

58

Đỗ Thị Như

Quỳnh

27/06/1997

Quảng Ngải

CCSA15

SƯ PHẠM TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

59

Trần Thị Thanh

Thủy

5/7/1997

Gia Lai

CCSA15

SƯ PHẠM TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

60

Vũ Thị

Liễu

4/1/1997

Gia Lai

CCTA15

CAO ĐẲNG TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

61

Phan Thị Thanh

Nhàn

14/09/197

Bình Định

CCTA15

CAO ĐẲNG TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

62

A

Sum

1/7/1996

KonTum

CCTA15

CAO ĐẲNG TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

63

Ksor Thing

Thoang

7/6/1997

Gia Lai

CCTA15

CAO ĐẲNG TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

64

Huỳnh Thị Minh

Trâm

9/5/1997

Gia Lai

CCTA15

CAO ĐẲNG TIẾNG ANH K36

1

1

Vắng 08 buổi học

65

Nguyễn Thanh

21/05/1996

Gia Lai

CCCT15

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K36

1

1

Vắng 07 buổi học

66

Nguyễn Thị Xuân

Nhàn

2/9/1997

Gia Lai

CCQT15

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K36

1

1

Vắng 05 buổi học

67

Lê Duy

Cường

29/01/1997

Gia Lai

CCQT15

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K36

1

1

Vắng 07 buổi học

68

Đỗ Hồng

Nga

5/28/1995

 

CCMN132

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 03 buổi học

69

Thủy Ngọc

Diễm

4/20/1995

 

CCMN132

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 05 buổi học

70

Nguyễn Thị út

Hằng

3/18/1995

 

CCMN142

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 04 buổi học

71

Nguyễn Văn

Tài

11/8/1996

 

CCDL14

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 03 buổi học

72

Nguyễn Thị Phương

Huế

8/4/1995

 

CCAN13

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 05 buổi học

73

Huỳnh Thị Mỹ

Lệ

4/24/1995

 

CCAN13

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 05 buổi học

74

Nguyễn Thị Thu

Vân

1/20/1993

 

CCAN13

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 05 buổi học

75

Nguyễn Duy

Hùng

8/8/1995

 

CCTC14

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 05 buổi học

76

Nguyễn Phúc

Thiện

2/21/1996

 

CCTC14

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 03 buổi học

77

Rmah

Kruk

2/2/1991

 

CCTC14

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 04 buổi học

78

Huỳnh Xuân

Trung

9/10/1994

 

CCTC14

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 03 buổi học

79

Lê Thanh

Nhựt

4/16/1995

 

CCTO14

Sinh viên học lại K35

1

1

Vắng 05 buổi học

Ghi chú: Những sinh viên vắng từ 03 buổi (13 tiết) trong cùng một Học phần trở lên thì bị cấm thi học phần đó (tổng số tiết của HP1 là 45 tiết) theo đúng Thông tư số 18/2015/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH ngày 08/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GDQP-AN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

            - Mọi thắc mắc, khiếu kiện của sinh viên phải làm bằng văn bản có xác nhận của Phòng Đào tạo Trường CĐSP Gia Lai; sau đó trực tiếp khiếu nại với Ban Tham mưu Đào tạo/ Trường Quân sự tỉnh (Địa chỉ 534 Phạm Văn Đồng- Pleiku) để xem xét giải quyết vào các ngày Thứ Tư, Năm, Sáu (ngày 23,24,25/12/2015), thời gian làm việc: buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ30.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (3);

- Trường CĐSP Gia Lai;

- Lưu VT, TM-ĐT; T06.

 

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 57 | Thống kê: 822745
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.